Net Bela

Infernal (22134 pregleda)

Unutar igre pritisnite ESC i zatim upišite jednu od slijedećih šifri:

IFGDGUN - dobijate pištolj
IFMDAMAGE - povećava štetu koju rade oružja
IFDAURA - promjeni auru u infernal
IFUAMMO - sva municija, sa granatama i minama
IFGPLASMA - dobijate plasma gun