Net Bela

Spore (35114 pregleda)

Pritisnite Ctrl+Shift+C za otvaranje konzole te upišite jednu od slijedećih šifri:

help - Ispisuje sve šifre i naredbe
help (naredba) - Objašnjava korištenje naredbe
addDNA - Povećava količinu DNA
capturePlanetGIF - Kreira GIF sliku sa trenutnim planetom u AnimatedAvatars direktoriju
freeCam - Free camera mod
SetTime (h, m) - Podešava vrijeme
killallhints - Miče sve hintove iz igre
moreMoney - Povećava novac u Civilization i Space stage-ovima
refillMotives - Puni health i motives
unlockSuperWeapons - Otključava sva superoružja