Net Bela

Fallout 3 (40702 pregleda)

Pritisnite Tilde (tipka lijevo od 1, iznad Tab-a) za otvaranje konzole i unesite jednu od slijedećih šifri:

getQuestCompleted - završi trenutni quest
getXPfornextlevel - prikaži koliko XP-a treba za idući level
rewardKarma # - dodaj # karma pointa
addspecialpoints # - dodaj # special pointa
setspecialpoints # - postavi broj special pointa na #
movetoqt - prebacuje igrača na lokaciju trenutnog quest markera
advlevel - level-up
tcl - prolazak kroz zidove
tgm - besmrtnost
rewardxp # - dodaj # experience pointa
player.setlevel # - stavlja level na #
player.additem 0000000F "#" - Dodaje # caps-a (novca)
tm - gasi/pali HUD
kill - ubija odabranu metu
setracemenu - otvara dijalog za kreiranje lika