Net Bela

Deus ex (21479 pregleda)

Za aktivaciju konzole morate editirati USER.INI datoteku koja se nalazi u System folderu igre. Kada otvorite USER.INI nađite liniju: "Tilde=" iza znaka = stavite type ("Tilde=type"). Tijekom igre pritisnite ~ i ukucajte slje- deće šifre:

Invisible true - nevidljivost on
Invisible false - nevidljivost off
god - god mod
allweapons - svo oružje
allammo - sva municija
allcredits - svi krediti
allimages - sve slike
allskillpoints - svi skill bodovi
ghost - duh mod
fly - letenje
walk - ukida fly i ghost
legend - tajni meni
iamwarren - uključuje EMP polje
allhealth - svo zdravlje
opensesame - otključava brave
allenergy - sva energija
allaugs - svi augs kanisteri (osnovna pojačanja)
summon xxxx - daje vam predmete (umjesto xxxx ukucati ime predmeta)

Predmeti (ukucati umjesto xxxx)
------------------------------------
Augmentationupgradecannister
Lockpick
basketball
MultiTool
AcousticSensor
Ammo10mm
AmmoDart
AmmoDartPoison
AmmoDartFlare
AmmoNapalm
AmmoPlasma
Ammo3006
AmmoRockets
WeaponPistol
WeaponRifle
WeaponStealthPistol
WeaponShuriken
WeaponSawedOffShotgun
WeaponProd
WeaponPlasmaRifle
WeaponAssaultShotgun
WeaponFlameThrower
WeaponGasGrenade
WeaponLAM
Weaponmodaccuracy
Weaponmodclip
Weaponmodlaser
Weaponmodrange
Weaponmodrecoil
Weaponmodscope
Weaponmodsilencer
AugBallistic
AugCloak
AugDatalink
AugEMP
AugEnviro
AugIFF
AugShield
AugStealth
AugTarget

Napisao: gamefreak