Net Bela

Championship Manager 4 (80052 pregleda)

Kako besplatno kupiti igrača
1.) Prvo treba natjerati njegov klub da prihvati vašu ponudu, kako bi to postigli ponuditi ogromnu količinu novca koju klub neće htjeti odbiti
2.) Kada klub pristane i možete pregovarat o ugovoru igrača kliknite na ponudu ugovora
3.) Dok ste u ekranu sa ugovorom kliknite na news na ljevoj toolbar opciji (Nemojte kliknuti na strelicu). Kliknite na ime igrača i povucite svoju ponudu te ponovno ponudite bilo koji iznos, ili ništa
4.) Kliknite na strelicu na ljevom toolbaru kako bi se vratili na ekran sa ugovorom
5.) Ponudite igraču ugovor i kada ga on prihvati obaviti će se transfer po novoj cijeni

Kako voditi nacionalnu momčad
1.) Odaberite Add Manager
2.) Kliknite na 'Choose from the list' za izbor tima
3.) Kliknite na momčad koja ima igrača željene nacionalne momčadi
4.) Kliknite na igrača 5.) U igračevom profilu kliknite na nac.momčad i zatim na Take control