Net Bela

Iluzija 11 (45425 pregleda)

Kada prvi put pogledate sliku, koliko boja vidite? Neki će reći 3 ili čak 4 no tu su samo 2- crvena i zelena! Ljudi većinom misle da vide dvije nijanse crvene no tu je samo jedna. Pogledajte pozorno i primjetit ćete da na jednoj strani crvene kockice okružuju bijele, a na drugoj strani crvene kockice okružuju zelene! Zbog položaja tih kockica dobivamo iluziju različitih boja. Kako se bijelo ne smatra za boju možemo sa sigurnošću zaključiti da su prisutne samo 2 boje!

Iluzija boje