Net Bela

Asocijacija (9812 pregleda)

Narednik objašnjava vojnicima pojam asocijacije...
Uzme iz džepa maramicu i počne mahati s njom...
Narednik: 'Ivice! Na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom?'
Ivica: 'Na rastanak, druže kapetane. Mama mi maše maramicom, a ja odlazim... ja se opraštam ...'
Narednik: 'Odlično! Asocijacija je rastanak ...
Stevo, a na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom?'
Stevo: 'Na ples, druže naredniče. Mi plešemo kolo, izvadimo maramice i mašemo njima ...'
Narednik: 'Odlično! U tom je slučaju asocijacija ples. Mujo, na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom?'
Mujo: 'Na pi*ku, druže kapetane!'
Narednik: 'Pa kako možeš pomisliti na pi*ku, kad ja mašem maramicom!??!!'
Mujo: 'Druže kapetane, maho ti il ne maho, ja non-stop mislim na pi*ku!

Napisao: Raynor